Saturday, September 5, 2009

~Hikmat Sebuah Kesedihan
kesedihan memang tidak dapat dihindari dan seseorang terpaksa harus bersedih karana suatu peristiwa atau pengalaman telah berlaku pada dirinya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba ditimpa kesedihan hendaknya ia sentiasa melawannya dengan doa-doa dan cara lain yang memungkinkan untuk mengawalnya.


Kesedihan yang terpuji adalah kesedihan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan suatu ketaatan atau kerana tersungkur dalam jurang kemaksiatan. Dan kesedihan seorang hamba yang disebabkan oleh kesedaran bahawa ketaatan dirinya kepada Allah sangat kurang. Maka, hal itu menandakan bahawa hatinya hidup dan terbuka untuk menerima hidayah dan cahaya-Nya.


Contoh kesedihan ini adalah kisah tiga sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mereka adalah Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi’ dan Hilal bin Umayyah. Mereka merasakan kesedihan yang berlipat-lipat seolah-olah bumi telah menjadi sempit dan jiwa mereka pun terasa sempit.


Sementara itu, makna sabda Rasulullah dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi,


"Tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah kesedihan, kegundahan dan kerisauan, kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian dosa-dosanya,"


Hadis ini menunjukkan bahwa kesedihan, kegundahan dan kerisauan itu merupakan musibah dari Allah yang apabila menimpa seorang hamba, maka hamba tersebut akan diampuni sebagian dosa-dosanya. Dengan begitu, hadits ini bererti tidak menunjukkan bahwa kesedihan, kegundahan dan kerisauan merupakan sebuah keadaan yang harus diminta dan dirasakan.


Hal ini nampak dari kesedihan Ummul Mukminin, ‘Aisyah binti Abu Bakar yang merasakan kesedihan luar biasa ketika difitnah. Kesedihan yang beliau rasakan merupakan ujian yang Allah berikan kepadanya untuk menambah pahala dan mengangkat darjat beliau.


Allah berfirman,

“...Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu...” (QS. An-Nuur: 11)


Akan tetapi seorang hamba tidak dibenarkan meminta atau mengharap kesedihan dan menyangka bahawa hal itu merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan, diredai atau disyariatkan Allah untuk hamba-Nya kerana jika memang semua itu dibenarkan dan diperintahkan Allah, pastilah Rasulullah S.A.W akan menjadi orang pertama yang akan mengisi seluruh waktu hidupnya dengan kesedihan-kesedihan dan akan menghabiskannya dengan berdukacita. Dan hal seperti itu jelas sangat tidak mungkin kerana sebagaimana kita ketahui, hati baginda selalu lapang dan wajahnya selalu dihiasi senyuman, hatinya selalu diliputi keredaan, dan perjalanan hidupnya selalu dihiasi dengan kegembiraan.

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin